top of page

Informasjon ved kjøp av E-produkter


I henhold til norsk lov, gjelder ikke angreretten ved kjøp av e-produkter hos Performance Coach Nordli. Jeg refererer til:

Lovdata.no, Kapittel 6. 
§22 Unntak fra angreretten.
Bokstav e) "levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg." 

bottom of page